Kreativno pisanje – Uvijek u jednom pravcu

Saglasan san sam sa tim da već sada veliki broj aktuelnih dešavanja možemo da postavimo pod poznatu frazu “O tempora, o mores!”(čudnih li vremena). Valjda ta rečenica blizu opisuje sadašnje, moderno društvo, pojedine globalne tokove i predstavnike “sedme sile”, koji nam iz dana u dan šalju teške i rijetko kada bolje slike svijeta, manipulišući zbunjenim masama ljudi, koji sve više sebi postavljaju za cilj puko ostvarivanje osnovnih životnih potreba, bez (pretjeranog) mučenja i (naglih) pokreta. To sve generalno govori o nama, stanonvnicima globalnog sela, ali i o našem ekonomskom, obrazovnom i (ne)aktivnom statusu.

U svemu tome vrijedi izbjeći dosadna i stereotipna sučeljavanja pretendenata za novi kolač vlasti, koji i onako poslije rijetko koji pretendenti iskoriste. Banalni događaji, koji su postali učestali, tjeraju na put, koji je orijentisan “Uvijek u jednom pravcu”, onom jedinom preostalom – naprijed.

Bog zna koliko nas još očekuje godina u kojima će se obrazovanje i nauka tretirati kao stvar izbora(u našem sistemu). Zato su neophodne nove norme sa kojima ćemo krenuti u onom pravcu, postepeno rješavajući prepreke. A u tom pravcu, ne možemo bez mladih ljudi.

To bi trebali biti ljudi koji potkrijepljeni stručnim znanjem imaju jasnu viziju pred sobom, zasnovanu na temeljnim vrijednostima ljudskog morala. Taj spoj kod mladih ljudi bi trebao da pokaže izlaz iz kompleksnih situacija, što bi dovelo do mnogo boljeg ambijenta u društvu.

Dodao bih i da bi bilo sjajno izgraditi tradiciju uključivanja mladih u procesu donošenja odluka i po pitanju tradicije djelovati kao Englezi, pošto smo mi u dobrom djelu slučajeva tradicionalno netradicionalni. Inače, kažu da Englezi drže do tradicije i da ono što je kod njih bilo nekada, uglavnom je prisutno i danas.

Uključivanje mladih u procesu donošenja odluka je od krucijalnog značaja za zemlju, jer je evidentno da je potrebna svježa energija i znanje u velikoj većini prilika koje se manifestuju u našim sistemima. Zbog hiljadu razloga bi mladi trebali da budu dio kreiranja javnog mnjenja, koje bi na taj način bilo kvalitetnije i donijelo bi širok spektar benefita za cijelo društvo.

Adnan Kuč