obezbijedjena edukacija

Obezbijeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

Obezbijeđena edukacija 📢 Nakon nekoliko dana evaluacije 34 prijave za učešče u projektu „Moderna znanja vještine i kompetencije“ 5 članova evalucione komisije donijelo odluku da svi prijavljeni ostvare pravo da učestvuju i steknu praktična znanja i vještine iz oblasti multimedijalne produkcije, web developmenta i internet marketinga.
✅ Bez obzira što je kroz projekat predviđeno da uključimo 12 kadidata, u saradnji sa predavačima i menadžmentom @mmne.me odlučili smo da svima omogućimo besplatnu edukaciju s obzorom na veliko interesovanje i potrebe tržišta rada. 🔝 Za 12 učesnika u projektu obezbjeđena je besplatna foto/video oprema koja ostaje u njihovom vlasništvu i nakon završetka projekta.
Veoma smo zadovoljni interesovanjem, brojem prijava i kvalitetom aplikacija! Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo! MMNE team

www.mladitalenti.com