Warning: Undefined array key "action" in /www/wwwroot/mladitalenti.me/wp-content/themes/astra/functions.php on line 2
O Projektu - Mladi Talenti Crne Gore

O Projektu

Projekat Podrška talentu – podrška budućnosti ima za cilj da doprinese stvaranju uslova za kontinuirani razvoj talenata kod učenika osnovnih i srednjih škola.

Glavni problem koji želimo da riješimo projektom je nedostatak kvalitetnih i razvijenih vannastavnih aktivnosti usmjerenih na razvoj dodatnih znanja i vještina. Evidentno je da u javnosti ne postoji svijest o značaju talentovane djece, niti organizovana briga o potrebama talentovanih učenika i načinu njihovog daljeg razvijanja, a samim tim ni potreba za daljim razvojem talentovane djece. 

Zbog toga ćemo kroz projekat raditi na prepoznavanju talenata kod djece, podstaći njihovo pravilno usmjeravanje i dalji razvoj kako bi svi daroviti učenici mogli da ostvare svoje pune potencijale i razvijaju se kao jedinstvene ličnosti.

To želimo postiči aktivnostima na projektu promovisanjem vannastavnih aktivnosti i učeničkih talenata, kontinuiranom promotivnom kampanjom, razvijanjem ličnih sposobnosti i kapaciteta darovitih učenika, sistematskim i kontinuiranim promovisanjem značaja talenata uz razvijanje mjera za sistematsko i kontinuirano promovisanje značaja talenata.

Predviđenim aktivnostima očekujemo da postignemo sljedeće rezultate:

–          Razvijena motivacija kod učenika za sticanje dodatnih znanja i razvijanje kreativnih sposobnosti

–          Unaprijeđeno znanje, razvijene lične sposobnosti i poboljšani kapaciteti darovitih učenika

–          Uspostavljeno sistematsko i kontinuirano promovisanje značaja talenata.

Tokom projekta ćemo najviše raditi sa talentovanim mladima, djecom iz osnovnih i srednjih škola iz Bijelog Polja i Berana, dok ćemo se kampanjom promjene svjesti obraćati svim učenicima i stanovništvu sjevera Crne Gore.

ŽELIMO DA:

•              Motivišemo učenike za dodatna znanja i metode kreativnog rada za sticanje primjenljivih i trajnih znanja;

•              Unaprijedimo profesionalna znanja i kompetencija darovitih učenika;

•              Kontinuirano promovisanje značaja talenata;

·         Centralni problem koji ćemo pokušati da riješimo ovim projektom je nedostatak vannastavnih aktivnosti usmjerenih na razvoj dodatnih znanja i vještina.

O Projektu

U Crnoj Gori u 2020 godini  ima 68025 učenika koji pohađaju osnovno i 28008 učenika koji idu u srednje škole. Od tog broja učenika, ne postoji baza talentovanih učenika, koje i kakve vannastavne aktivnosti pohađaju. Ne postoje podaci koje su dalje potrebe talentovanih učenika i način njihovog daljeg razvijanja.  Samim tim ne postoji sistematska briga i način za dalje i usavršavanje talenata i sposobnosti koje učenici posjeduju. Očigledno ne postoji sistematski način brige države za talentovane mlade i njihovu budućnost, što može imati dalekosežne posljedice.

Vannastavne aktivnosti se ne sprovode jer je mali broj specijalizovanih učionica (kabineta, laboratorija). Nedostaju nastavna sredstva usklađena sa standardima predmetnih programa  i nema dovoljno savremene stručne literature i multimedijalnih sadržaja u školskim bibliotekama. Izuzev informatičke, većina učionica nije opremljena informatičkom opremom za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada.

Dodatna nastava se ne realizuje kao oblik usmjerenja na napredni nivo postignuća učenika, već u cilju ispunjenja fonda časova. U Crnoj Gori nema dovoljno laboratorija, radionica, klubova u kojima se mladi, posebno radoznali i daroviti mogu baviti istraživačkim radom van sadržaja koje im pruža redovni obrazovni sistem. Kao rezultat toga, evidentan je pad interesovanja za bavljenje naukom i napredak kod mladih jer učenicima nedostaje mogućnost da se oprobaju i iskažu u praktičnom istraživačkom radu.

Najbolji rezultati se ostvaruju kada se neka nastavna jedinica poveže sa vannastavnim aktivnostima. Na primjer, učenici će biti motivisani da obrade neko književno djelo ako imaju mogućnost da to djelo adaptiraju na časovima dramske sekcije. Takođe, učenici će lakše naučiti gradivo iz nastave pismenosti ako mogu da pokažu to znanje u okviru novinarske ili literarne sekcije. Na ovaj način mogu se zainteresovati i učenici koji nisu motivisani za rad i koji imaju slabije ocjene. Ovakvi učenici obično pokažu svoju skrivenu stranu i takav potencijal koji u redovnoj nastavi nastavnici ne mogu da uoče.

Istraživanja u SAD pokazuju direktnu vezu između učenika uključenih u vannastavne aktivnosti i njihovih ocjena. Istraživanje sa Univerziteta u Tenesiju među 292 učenika pokazalo je da su oni koji su uključeni u vannastavne aktivnosti “na višem intelektualnom i društvenom razvoju” od onih koji to nisu. Zaključak je, takođe, da su vannastavne aktivnosti često razlog zbog kojeg đaci redovno pohađaju nastavu i ne zaostaju u istoj.

Utvrđeno je da su učenici koji su učestvovali u vannastavnim aktivnostima položili ispite u većem procentu od onih koji to nisu. Takođe je utvrđeno da je procenat onih koji su napustili školu u ovoj grupi niži.

O Projektu

Projekat „Podrška talentu  – podrška budućnosti“ sprovodi NVO Mulimedijal Montenegro www.mmne.me uz finansijsku podršku Ministarstva  prosvjete, nauke, kulture i sporta.

NVO MMNE:

Naša organizacija je osnovana 2006 godine sa ciljem da unaprijedi stanje u državi, posebno na sjeveru Crne Gore! U fokusu su nam mladi, turistički i poljoprivredni resursi, EU integracije, ekonomski razvoj, marginalizovane grupe, razvoj preduzetništva!

KREIRAMO POVOLJAN AMBIJENT!

Pratimo dešavanja u Državi, vršimo monitornig rada opštinskih i državnih innstitucija, učestvujemo u donošenju odluka. Prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju zajedenica i pojedinci, dajemo konkretne predloge kako da ih rješimo a često ih i sami rješavamo!

CRNA GORA MOŽE, MI ZNAMO KAKO!

Fokus našeg djelovanja su i dalje mladi. Slogan NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) je „UVIJEK MLADI I KREATIVNI“. Za sebe možemo reći da smo organizacija posvećena mladima, ekonomskom, održivom i ruralnom razvoju Crne Gore! Promoteri EU vrijednosti i demokratije! MMNE je tim koji okuplja mlade, sposobne i ambiciozne ljude. U toku smo sa savremenim tehnologijama koje koristimo i praktično primjenjujemo.