Kreativno pisanje – 200 Limskih deponija

Duž Limskog toka, u Crnoj Gori, nalazi se preko 200 deponija, a samo 76 u Bijelom Polju. Zaista poražavajući podatak.  

Text Box: Nejla MeđedovićProlazeći preko bilo kojeg bijelopoljskog mosta mogu se na obalama rijeke primjetiti limenke, kantice od pavlake, pelene, flaše od jogurta i raznovrsnih sokova. Već na pola mosta čovjek poželi da zažmuri kako bi izbjegao pogled sa stvarnošću.

Lim je nekada važio za jednu od najbistrijih i najčistijih planinskih rijeka. Bogat pastrmkom, lipljenom i skobaljem, sa divnim brzacima i mirnim, jedva vidljivim valovima, privlačio je pažnju ribolovcima, kupačima, zemljoradnicima, turistima. Mnoge generacije mogu se pohvaliti kako ih je Lim naučio da plivaju. Obale ove rijeke su bile inspiracija  domaćim pjesnicima. Ljubitelji ove rijeke, kao i oni što im je more daleko od džepova ljeti su boravili na divnim obalama. Danas bi prije izletovanja morali zasukati rukave kako bi očistili prostor na kom će boraviti. Umjesto, gore pomenutih ljepota sada je voda puna otrova iz lokalnih fabrika i kanalizacije, smrad nepodnošljiv, a stanovništvo baca sve (šporete, olupine od automobila, razne baterije, televizori)-prava ekološka katastrofa. Prema ocjenama ekologa voda Lima postala je opasna i štetna po ljude i životinje. Riba više nije poželjna da se nađe na bilo čijoj trpezi.

Naša očekivanja su da se poboljša stanje u smislu zaštite eko sistema u Bijelom Polju, u cilju zaštite rijeke Lim kao resursa i dragulja prirode! Takodje očekujem od nadležnih organa da preduzmu mjere i sprovedu aktivnosti kako bi se rijeka Lim uvrstila, kao i Tara, u takozvanu “suzu Evrope”. 

Nejla Međedović