Dodijeljene nagrade polaznicima projekta “Mladi Novi Svijet”

NVO MMNE od svog osnivanja akcenat stavlja na mlade i talentovane ljude, na rad sa njima i pružanje podrške u razvoju intelektualnih kapaciteta, stvarajući na taj način povoljan ambijent za njihov razvoj i promociju. Projekat ,,MLADI NOVI SVIJET” bavio se otkrivanjem i njegovanjem talenata u cilju stvaranja podloge te razvoj intelektualne elite naše države, koja će svojim znanjem i zalaganjem biti pokretačka snaga našeg društva i države. 

,,Kroz projekat je prošlo 80 polaznika, koji su kroz dvodnevne radionice pokazali svoje znanje, ali naučili još mnogo toga novog. Smatram da država ne prepoznaje dovoljno mlade talente, kao i da ne ulaže u njih, tako da smo se mi potrudili da se glas mladih čuje više i da promovišemo talentovane i uspješne. Mi vjerujemo u mlade ljude i njihove kapacitete. NVO MMNE će uvijek biti tu za mlade ljude i nastavićemo da im dajemo vjetar u leđa”, kazao je Đukić, direktor NVO MMNE.

Asistent na projektu, Ena Pušija se nadovezala i rekla: ,,Sa sigurnošću mogu reći da je ovo jedan zaista sjajan projekat, u okviru kojeg su  realizovane razne radionice kroz koje su učenici osnovnih i srednjih škola mogli usavršiti svoja znanja i vještine. Imali smo pet dvodnevnih radionica, iz oblasti: kreativne fotografije, preduzetničke sposobnosti, kreativno pisanje, word press i web dizajn, kao i slikarstvo. Za svaku od radionica angažovani su adekvatni predavači, i organizovana takmičenja kako bi polaznici dobili značajne nagrade”.